Szkolenia

Specjalistyczne szkolenie

z najmu i procedur zarządzania najmem

lokali mieszkalnych, użytkowych

 

23 października 2019 r. godz. 10 - 16 Łódź

Miejsce szkolenia:  „Farina Bianco” Łódź al. Piłsudskiego 14

Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.  Uczestnicy szkolenia poznają m.in.: podstawy prawne działalności firm zarządzających najmem, obowiązki i wymogi formalne. Zdobędą także wiedzę dotyczącą rozliczana najmu lokalu i utrzymania go w należytym stanie technicznym.

Dowiedzą się ponadto, jak przygotować umowę najmu oraz umowę o zarządzanie lokalem. Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady opodatkowania najmu i usług związanych z zarządzaniem najmem, a także kryteria oceny lokalu do zakupu, w tym skuteczny marketing lokalu. Zarządzanie najmem lokali stanowi najprężniej rozwijającą się gałąź zarządzania nieruchomościami.

Zapraszamy na szkolenie:

  • osoby inwestujące w mieszkania i lokale pod wynajem by uzyskiwać dochód pasywny,
  • osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości – zarządców i pośredników, chcących rozpocząć działalność w obszarze zarządzania najmem i czerpać dodatkowe przychody z tej, co raz to popularniejszej usługi.

Obsługa lokali mieszkalnych na wynajem, jako usługa towarzysząca, zyskuje na popularności wraz z powiększaniem się liczby mieszkań kupowanych na wynajem i jest obecnie jedną z najpopularniejszych form lokowania kapitału.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

1. Podstawy prawne funkcjonowania firm zarządzających najmem lokali

- definicja i podstawy prawne zarządzania nieruchomościami

- geneza i charakter zarządzania najem lokali

2. Zakres usług oraz kalkulacja wynagrodzenia firmy zarządzającej najmem

- obszary kompetencyjne w zarządzaniu najmem

- usługi podstawowe i usługi dodatkowe

- wycena usług podstawowych i dodatkowych

- tworzenie cenników

3. Obowiązki i wymogi formalne zarządcy najmem

- obowiązki wynikające z Ustawy o gospodarce nieruchomościami

- obowiązkowe ubezpieczenie OC

- zakres usług a definicja zarządzania nieruchomościami

4. Forma i treść umowy o zarządzanie najmem lokalu

- podstawy prawne zawierania umów

- forma umowy o zarządzanie

- treść i elementy składowe umowy o zarządzanie

- załączniki do umowy o zarządzanie

5. Forma i treść umowy najmu lokalu

 - podstawy prawne zawierania umów

- forma umowy najmu (najem zwykły, okazjonalny, instytucjonalny)

- treść i elementy składowe umowy najmu

- prawa i obowiązki stron umowy najmu

- załączniki do umowy najmu

- protokół zdawczo – odbiorczy (forma, treść, elementy składowe)

6. Rozliczanie najmu lokalu

- rodzaje czynszu i sposoby rozliczeń

- koszyki płatności i harmonogram rozliczeń

- rozliczenia portfela nieruchomości

- wybór optymalnej formy rozliczeń dla poszczególnych nieruchomości

7. Utrzymanie techniczne lokalu

- odpowiedzialność stron za uszkodzenia i awarie

- abonament serwisowy czy pogotowie techniczne

- usuwanie usterek w stanie wyższej konieczności

- współpraca firmy zarządzającej z podwykonawcami

8. Skuteczny marketing i przygotowanie oferty najmu lokalu

- plan promocji nieruchomości

- grupy docelowe i kanały komunikacji

- przygotowanie oferty – sesje zdjęciowe i treść ogłoszenia

9. Zasady opodatkowania najmu i usług zarządzania najmem

- podatek od towarów i usług (VAT)

- podatek dochodowy – ryczałt, zasady ogólne, działalność gospodarcza

10. Modele najmu lokali

- najem krótko, średnio I długoterminowy

- najem dobowy/hotelowy

- podnajem.

Szkolenie prowadzić będzie Maciej Kamiński.

Licencjonowany Zarządca nieruchomości, od 2012 roku twórca, zarządzający firmą Asset Nieruchomości świadczącą szeroki zakres usług w zakresie nieruchomości komercyjnych (zarządzanie, doradztwo) oraz zarządzaniu najmem. Ekspert Systemu Informacji Prawnej Legalis.pl (Wydawnictwo CH Beck).  Autor licznych publikacji, komentarzy z zakresu praktycznych i prawnych aspektów zarządzania nieruchomościami. W październiku 2016 roku jeden z prelegentów podczas XVI Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, szkoleniowiec z ponad 8 -letnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki, doktorant na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor podręcznika „Zarządzanie najmem lokali w praktyce” (2019).

Korzyści z udziału w tym szkoleniu:

  • uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wygląda zarządzanie najmem lokali z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych,
  • uzyskają wskazówki dot. przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur do zarządzania najmem,
  • otrzymają kompendium wiedzy pozwalającej skutecznie przygotować firmę do zarządzania najmem.

Cena szkolenia:

350 zł. – brutto /za osobę/

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie z zarządzania/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, mini-catering oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Miejsce szkolenia:  „Farina Bianco” Łódź al. Piłsudskiego 14

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularze zgłoszeniowe do pobrania w formacie Word i PDF:

Szkolenie pobierz FORMULARZ Word

Szkolenie pobierz FORMULARZ Pdf

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych kompletnych zgłoszeń.

Kontakt:

tel. kom. 662 159 033

 tel. / 42 / 639-73-27 [wtorek g.14 -18, czwartek g.10 -14]

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.


Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !


Archiwum szkoleń

Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie
09.04.2019 r. Tomasz Błeszyński, Tomasz Lebiedź
Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.
13.12.2018 r. adwokat Marcin Rębowski
Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.
08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.
Szkolenie z zakresu psychologii i prawa
20.09.2018 r. Łódź - Marta Kulik i Iwona Gajek z Kulik Training for Business, adwokat Marcin Rębowski.
RODO na rynku nieruchomości - seminarium
22.05.2018 r. Łódź - mgr Zbigniew Kubiński
Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
RODO - nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku, Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.
14.12.2017 r. Łódź
Pożegnanie lata” szkolenie i spotkanie integracyjne środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości.
13.10.2017 r. Łódź - mgr inż. Jan Schnerch
Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
21. 06. 2017 r. - Łódź Zbigniew Kubiński, Rafał Szczeponek
A B C – rewitalizacji - prawo - orzecznictwo - praktyka
11. 04. 2017 r. Łódź - Marcin Obijalski
XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości
20.01.2017 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krystyna Dziworska, prof. Tadeusz Markowski, Zbigniew Kubiński, Jacek Szopiński, Wojciech Nurek, Tomasz Błeszyński, Wojciech Dyakowski, Jan Olczyk
Ewidencja rachunkowa, rozrachunki i podatki Wspólnoty Mieszkaniowej Prawo - orzecznictwo - praktyka
17.11.2016 r. Łódź - Eugenia Śleszyńska
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi i regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
23.06.2016 r. Łódź - Zbigniew Kubiński
X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN
22.01.2016 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Marek Bryx, prof. Romuald Jończy, dr Joanna Mikołajczyk, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński
Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego”
Michał Substyk
Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami
Romana Pietruk
Procedury i zasady prowadzenia sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu cywilnego.
Adam Kudyk
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Adam Kudyk
Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu
prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Tadeusz Markowski
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Łukasz Pietruk
Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zbigniew Kubiński
Służebności – wybrane problemy
Kamil Keller