Jak przystąpić do SPRNPC

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?
Członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej może zostać osoba fizyczna lub prawna związana z obsługą rynku nieruchomości. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim spotkaniu z kandydatem.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia otrzymuje się status członka zwyczajnego. Składki członkowskie wynoszą 20 PLN miesięcznie.
Korzyści płynące z przystąpienia do stowarzyszenia
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie i Federację PPRN– nasi członkowie korzystają z szeregu bonifikat w opłatach za uczestnictwo w nich.
  • integracja środowiska związanego z obsługą rynku nieruchomości, wzajemna pomoc, współpraca i wymiana doświadczeń,
  • dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania naszych zawodów,
  • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych – członkami naszego stowarzyszenia są właściciele i pracownicy różnych firm działających na rynku nieruchomości już od wielu lat , dysponujących często bardzo dużym doświadczeniem i praktyką,
  • poddanie się swego rodzaju kontroli środowiska – klient wybierając Państwa może skontaktować się ze stowarzyszeniem w celu zasięgnięcia informacji o Was, może udać się do stowarzyszenia po pomoc w sytuacjach konfliktowych. Tego rodzaju informacja jest pobierana przez klientów coraz częściej a więc bycie w środowisku Stowarzyszenia może zaowocować większą ilością klientów w Waszych firmach,
  • podnoszenie jakości obsługi klienta,
  • możliwość wypowiadania się w czasopismach, mediach elektronicznych którym Stowarzyszenie udziela patronatu,
  • możliwość skorzystania z pakietu zbiorowego ubezpieczenia OC, dla członków stowarzyszania te opłaty są niższe,
  • bieżąca informacja o zmianach w przepisach prawa wraz z przesyłaniem aktualnej wersji aktów prawnych za pomocą poczty elektronicznej do poszczególnych biur,
  • łatwiejszy dostęp do informacji o nieuczciwych klientach i firmach obrotu nieruchomościami, oraz wiele niewymiernych i niemożliwych do skatalogowania korzyści, które mogą Państwu ułatwić prowadzenie biznesu na jakże trudnym obecnie rynku nieruchomości.

 

By przystąpić do stowarzyszenia proszę pobrać dekalrację członkowską wypenić i odesłać na adres   biuro@sprnpc.pl

Napisz do nas