Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.

18
listopad
2019

1 LUTEGO  2020 r. rozpoczynamy w Łodzi - 33 edycję kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

1 LUTEGO  2020 r. rozpoczynamy w Łodzi - 33 edycję kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.